اس ام اس مرام

زندگی دشمن شما نیست اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد .

از عطر نگاه باغ ها دانستم نام دگر بهار ، لبخند خداست !

زار و خسته دل شکسته ، بینوا فرهاد من ، مرغ آین کی به شیرین میرسه ، فریاد من .

من در سرزمینی زندگی می کنم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی است که نمی دوند .

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا می کنید اعتماد نکنید !

بهترین و زیباترین چیزها در دنیا قابل دیدن و لمس کردن نیستند ، باید آنها را با قلبتان احساس کنید .

بساط کرده ام
و تمام نداشته هایم را
به حراج گذاشته ام …
بی انصاف چانه نزن
حسرت هایم …
به قیمت عمرم
تمام شده !

در دنیا جای کافی برای همه هست ، پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی .

/ 0 نظر / 52 بازدید