پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

عاشقانه مفهومی

درآغوشت کشم بامهربانی/بیاامشب کنارمن بمانی/ چنان لبهای نازت راببوسم/که دیگرازسخن گفتن بمانی/بزارپاتوروقلبم...نزاردست روی احساسم...به جای گریه وزاری یه کم دعابکن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

عاشقانه زیبا

زندگی زیباست، تماشاییست!چرازیبانمیبینیم؟چراگاهی ب پای این همه خوبی نمیشینیم؟چراباهم نمیخندیم؟مگردنیاچه کم دارد؟ببین این آسمان آبی ستببین دنیای ماآکنده ازپاکی ستوخوبی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید