جملات و متن های زیبا

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم. چه تفاوت عمیقیست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت..... در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم.. "سعدی شیرازی" متن های زیبا و جملات زیبا ی جدبد در طریق مرد بودن همچو کوهی درد باشجملات زیبا یا مزن حرفی ز مردی یا حقیقت مرد باش متن های زیبا و جملات زیبا ی جدبد زندگی کاروانیست زود گذر، آهنگی نیمه تمام، تابلویی زیبا و فریبنده، میسوزد و میسوزاند وهیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد، جز محبت... متن های زیبا و جملات زیبا ی جدبد از چیزایی که علم فیزیک هنوز نتونسته اثبات کنه اینه که: بدن انسان چه جوری دو تا استکان چایی می گیرهمتن های زیبا از اون ور دو لیتر تحویل میده

/ 0 نظر / 35 بازدید